INFORAD MANAGER

INFORAD MANAGER 3.9

Miễn phí
Tests updates and manages the Inforad GPS Speed Camera
Người dùng đánh giá
4.0  (26 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.9.3 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Control and update the functions and your version of Inforad GPS Speed Camera devices by connecting it to Europe's premier database of speed camera locations for getting new info on personal risk areas while driving, planning future trips, etc. Regular updates are uploaded.
Anh Inforad có khả năng theo dõi 12 GPS vệ tinh, đồng thời, và nó chỉ cần 3 để lấy 'sửa chữa'.
Inforad biết vị trí của cậu và chính xác tốc độ bằng cách sử dụng mạng của GPS vệ tinh.
Inforad biết anh ở đâu đâu và chính xác tốc độ mọi lúc qua nó radio có mối liên hệ với GPS vệ tinh mạng.
Hình vẽ trên cơ sở dữ liệu đã cứu trong những ký ức của anh Inforad tính khoảng cách để tiếp theo liều lĩnh vực này. Điều này cho phép nó báo động hệ thống ban hành cảnh báo trước khi anh gặp nguy hiểm.
Inforad dùng ngành công nghiệp chuẩn cơ sở dữ liệu của UK (và hầu hết châu Âu) sửa tốc độ máy quay và sơ nạn đen ngoài dự đoán.
Anh có thể thêm của mình địa điểm và anh có thể tin mới của cơ sở dữ liệu của một đơn giản nối mạng.
Inforad continually kiểm tra vị trí của mình chống lại những cơ sở dữ liệu của tốc độ vị trí máy quay i.e. liều lĩnh vực này.
Inforad tính khoảng cách để tiếp theo liều lĩnh vực này. Khi anh tiến đến, tình trạng báo động hệ thống vấn đề là một cảnh báo trước khi cậu đến vị trí chính xác của các rủi ro.
Inforad cảnh báo anh trong nhiều thời gian bằng cách cho báo động xa hơn nếu cậu đang đi du lịch ở một cao tốc.
Khi anh đi vào đường liều lĩnh vực của Inforad cảnh báo ông, nếu ông đang đi du lịch trên phép tốc độ giới hạn.
Inforad cảnh báo anh trước khi anh đi vào một liều lĩnh vực này.
Inforad dùng GPS công nghệ vậy là 100% con đường hợp pháp. Nó được thiết kế để báo cho ông liều lĩnh vực này để giúp anh quan sát giao thông luật.
Inforad không phát hiện diện, hay là bởi vì sự can thiệp, Doppler hay di động laser radar tốc độ bẫy vậy sẽ còn lại mãi hợp pháp khi mới Road Traffic Bill trở thành luật – không giống như nhiều con đường khác an toàn thiết bị hiện có trên thị trường.
Một loạt da màu LED và làm trò hay bleeps (adjustable) thông báo với anh rằng anh đang tiếp cận một cái máy địa điểm.
Inforad đến sẵn sàng tải với ngành công nghiệp chuẩn sửa tốc độ máy quay và tai nạn đen điểm cơ sở dữ liệu. Đó bao hàm tất cả những UK và phát triển để che nhất của Europe.
The cơ sở dữ liệu đang được cập nhật hàng ngày và cô có thể cập nhật bản sao của nó bằng cách kết nối của Inforad của máy tính.
Thông tin được cập nhật vào: